OVERALL ABOUT JORAKAY CORP.
Jorakay.vn ® Official

Jorakay Corporation Thailand | Jorakay.vn ® Official

Jorakay – was Cera C-Cure Co., Ltd – is the Owner of CROCODILE Brand – No.1 Brand in Thailand about Tile Adhesive, Tile Grout and other construction-chemical materials.
Jorakay’s Vision is to continually improve our product and service standard under the concept of consistently developing innovations to create a happy life for Jorakay users and stakeholders.

 

Tìm hiểu thêm về jorakay

Why should CROCODILE be chosen

CROCODILE with high experence offer optimal solutions to Tiling Work (Tile Adhesive, Tile Grout…),
Additive and Construction Chemical Materials

Leading in Producing and Selling Innovative Solutions
With advance technology, CROCODILE products are certified by the American National Standards Insitute (ANSI), the internationally recognized standard of quality.

REFERENT PROJECTS

CUSTOMER ASSESSMENT

Mr. Duong

” I have applied Crocodile Tile Adhesive for our Premium Building in HCM city. I am very pleasure with the high quality and efficiency from Crocodile.”

Mr. Truong

“I applied Crocodile products for my projects. The bonding strength is outstanding my expectation..”

Mrs. Truc

“My family with children was recommended to use Anti-black mold Premium Plus Tile Grout from Crocodile. I feel so secure because my children health is protected and my floor is always new.”

Mr. Thuat

“I was recommended to use Crocodile products by a friend. Now I am very pleasure and willing to introduce to my other friends.”

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Anh Dương

” Tôi thì dùng Keo Chà Ron Cá Sấu cho dự án tòa nhà cao cấp TP.HCM. Tôi rất hài lòng với kết quả mà Keo Cá Sấu mang lại.”

Anh Thuật

“Tôi được một người bạn giới thiệu dùng sản phẩm của Keo Cá Sấu. Hiện tại thấy rất hài lòng và sẽ giới thiệu cho những người bạn khác của tôi.”

Chị Trúc

“Nhà tôi có con nhỏ nên được tư vấn dùng Keo Chà Ron chống rêu mốc Remium Plus của Cá Sấu. Tôi thật an tâm vì sức khỏe con mình được bảo vệ mà nhà lúc nào cũng như mới.”

Anh Trường

“Tôi đã sử dụng sản phẩm Keo Cá Sấu cho các công trình dự án của mình. Độ bám dính ngoài mong đợi của tôi.”

PARTNERS