Bay Chà Ron Mặt Cao Su Crocodile

  • Bay mặt cao su hai lớp, làm tăng chất lượng quá trình chà ron.
  • Mặt cao su tạo bề mặt ron mịn hơn, phần cao su đen ở giữa có tác dụng hấp thụ lực khi chà ron.
Category: