Bọt Xốp Trương Nở – Crocodile PU Foam

  • Crocodile Pu Foam là bình xịt vật liệu bọt xốp polyurethan tự trương nở dùng để trám và bịt kín khe hở.
  • Được thiết kế để dễ dạng xịt vào các khe nhờ vào vòi xịt được gắn trên mỗi bình. Không thải khí gây hại cho tầng ozon.
  • Trọng lượng tịnh: 500ml và 750ml