Chất Tẩy Rêu Mốc Crocodile

  • Sử dụng để tẩy có hiệu quả đối với nấm mốc, rong rêu trên các bề mặt vật liệu xây dựng như đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch và ngăn ngừa rong rêu xuất hiện trở lại.
  • Trọng lượng tịnh: 0.5L – 3L – 10L – 20L