Vữa Rót Không Co Ngót – Crocodile CG Grout

  • Vữa crocodile CG Grout vữa rót không co ngót có thành phần gồm xi măng chất lượng cao, các phụ gia đặc biệt và cốt liệu silic.
  • Vữa crocodile CG Grout vữa rót không co ngót có độ giãn nở và đáp ứng các yêu cầu chất lượng của CRD-C 621 cho vữa không co ngót.
  • Trọng lượng tịnh: 20kg/bao

Mã KM: 35810A