Keo Chà Ron Crocodile Epoxy Plus – Keo chà ron gạch – Hotline 028 3812 6878

  • Dùng làm vật liệu dán gạch và CHÀ RON; độ bám dính và độ bền cao.
  • Sử dụng cho các khu vực yêu cầu cường độ và độ bền hóa chất cao.