Keo Dán Cường Độ Cao – Crocodile Adhesive Quick

  • Crocodile Adhesive Quick là keo xây dựng cường độ cao được gia cường cốt sợi với lực dính ban đầu cực cao (over 300kg/m2) và cường độ bám dính cao. Đặc biệt thích hợp cho các vật liệu xốp.
  • Trọng lượng tịnh: 280ml/tuýp