Phụ Gia Cho Vữa – Crocodile Admix Plast

  • Tăng tính công tác.
  • Tăng độ bền băng giá.
  • Cường độ cao hơn.
  • Độ bám dính tốt hơn.
  • Trọng lượng tịnh: 5 L, 20 L & 200 L