Phụ Gia Cho Vữa – Crocodile Latex

  • Tăng cường độ bám dính và cường độ uốn, tăng độ bền.
  • Cải thiện khả năng kháng nứt, bảo vệ bề mặt bê tông.
  • Trọng lượng tịnh: 1 L, 3.75 L & 20 L