Phụ Gia Chống Thấm – Crocodile Admix Proof

  • Là phụ gia dạng lỏng dùng cho bê tông, có tác dụng giảm lượng nước sử dụng, tăng độ dẻo và khả năng chống thấm cho bê tông.
  • Làm cho bê tông sau khi đóng rắn có độ kín nước cao và chịu băng giá tốt.
  • Phụ gia Crocodile Admix Proof được khuyến cáo sử dụng cho bê tông nặng của các kết cấu như tầng mái, sân thượng, hồ
  • Trọng lượng tịnh: 1 L, 5 L, 20 L & 200 L