Vật Liệu Chống Thấm Mái – Crocodile Roof Shield

  • Crocodile Roof Shield là vật liệu chống thấm acrylic dạng lỏng, dùng để chống thấm cho mái và mặt tiền.
  • Được quét lên bề mặt nền, tạo thành lớp màng chống thấm có khả năng co giãn theo sự biến thiên do nhiệt của bề mặt nền.
  • Trọng lượng tịnh: 1 kg, 4 kg & 20 kg
Category: