Vật Liệu Giãn Nở Ngăn Nước – Crocodile Expanding Waterstop

Thích hợp để trám và bịt kín các lỗ và khe hở trên bê tông giữa các đường ống và tường để ngăn thấm nước.

Category: