Vật Liệu Làm Cứng Sàn – Floor Hardening Cement

  • Crocodile Floor Hardener là hỗn hợp gồm cốt liệu cát thạch anh chọn lọc, xi măng Portland và các phụ gia phân tán và giảm nước đặc biệt.
  • Trọng lượng tịnh: 20kg/bao