Vật Liệu Lót Cho Vữa Tự San Phẳng – Crocodile Primer S

  • Crocodile Primer S là sản phẩm polymer dạng lỏng dùng để quét lót và tăng độ bám dính cho vữa tự san phẳng Crocodile Self Leveling. Là dạng phân tán nước của các hạt polymer với màu xanh giúp bao phủ đều hơn.
  • Trọng lượng tịnh: 3.75l/bình