Vật Liệu Phủ Bảo Vệ Nano – Crocodile Nano Protect

  • Vật liệu phủ silan siloxan, gốc nước.
  • Giảm độ hút nước và bám bẩn.
  • Không làm ảnh hưởng đến màu sắc của nền.
  • Ngăn hình thành rêu mốc.
  • Trọng lượng tịnh: 1 L, 3/75 L & 20 L