Vật Liệu Quét Khuôn Bê Tông – Crocodile Admix Mold-O

  •  Crocodile Admix Mold-O là vật liệu gốc dầu có độ nhớt thấp dùng để quét tất cả các loại ván khuôn cho bê tông.
  • Trọng lượng tịnh: 20 L & 200 L