Vật Liệu Quét Khuôn Bê Tông – Crocodile Admix Mold-W

  • Crocodile Admix Mold-W là dung dịch gốc nước đậm đặc có độ nhớt thấp, dùng để quét tất cả các loại ván khuôn bê tông.
  • Dung dịch có màu vàng trong, không gây bám bẩn.
  • Trọng lượng tịnh: 20 L & 200 L