Vật Liệu Trám Khe – Crocodile Acrylic Seal Plus

  • Crocodile Acrylic Seal Plus là vật liệu trám khe acrylic, gốc nước, một thành phần.
  • Crocodile Acrylic Seal Plus đóng rắn nhanh khi tiếp xúc với không khí và hơi ẩm, có khả năng linh động với độ bám dính cao trên các vật liệu khác nhau (ngay cả trên các bề mặt xốp mà không cần lớp lót).
  • Trọng lượng tịnh: 450g