Vật Liệu Trám Khe – Crocodile Poly U Seal

  • Crocodile Poly-U Seal là vật liệu trám khe polyurethan một thành phần.
  • Dễ dàng thi công trên nhiều vật liệu khác nhau như bê tông, đá, gạch xây, ngói, gạch ceramic, nhôm, gỗ, thủy tinh, nhựa PVC.
  • Trọng lượng tịnh: 310ml/tuýp và 600ml/cây