Vật Liệu Trám Khe – Crocodile Silicone Seal N Plus

  • Crocodile Silicone Seal N là vật liệu trám khe silicon một thành phần chất lượng cao, bảo dưỡng trung tính (không axit).
  • Trọng lượng tịnh: 280ml/tuýp