Vật Liệu Trát Tường (Có Cát) – Crocodile Skim Coat Sanded

  • Skim Coat Sanded là vật liệu vữa trát gốc xi măng dùng để trát lớp mỏng 1-6 mm, dùng cho các bề mặt tô trát hoăc bê tông, cho cả nội thất và ngoại thất.
  • Skim Coat có thể được sử dụng cho bề mặt bê tông, bê tông nhẹ, gạch block và bề mặt đã được tô hoàn thiện.
  • Trọng lượng tịnh: 5 kg & 20 kg