Vật Liệu Trát Tường – Crocodile Skim Coat 102

  • Hỗn hợp hồ trát tường màu trắng mịn trộn sẵn. Công thức sử dụng cho sữa chữa các khuyết tật bề mặt bê tông và lớp tô.
  • Cho bề mặt phẳng mịn và trám các đường rãnh, lỗ rỗng, vết nứt nhỏ và lỗ bọt khí.
  • Được thi công cho tường nội thất và ngoại thất, trên nhiều loại tường khác nhau.
  • Trọng lượng tịnh: 5 kg & 20 kg