Vữa Đa Dụng Không Co Ngót – Crocodile Multi Purpose Grout

  •  Cường độ nén cao >600 ksc.
  •  Độ chảy cao, có khả năng lấp đầy các lỗ rỗng hẹp và phức tạp.
  • Sử dụng cốt liệu mịn, tăng cường khả năng bơm, giảm hiện tượng phân tầng và kẹt cốt liệu.