Vữa Không Co Ngót – Crocodile 621 Standard Grout

  • Vữa Crocodile 621 Standard Grout có thành phần gồm xi măng chất lượng cao, các phụ gia đặc biệt và cốt liệu silic.
  • Vữa Crocodile 621 Standard Grout có độ giãn nở và đáp ứng các yêu cầu chất lượng của CRD-C 621 cho vữa không co ngót.
  • Trọng lượng tịnh: 20kg/bao