Vữa Rót Không Co Ngót – Crocodile GP Grout

  • Sử dụng làm vữa rót thông thường cho bê tông đúc sẵn, dầm, panel,…
  • Độ chảy cao, lấp đầy các khe hở và lỗ rỗng hẹp.
  • Cường độ nén cao > 700 ksc (68 MPa).
  • Sử dụng cốt liệu mịn, giảm phân tầng và tách nước.
  • Trọng lượng tịnh: 20kg/bao