Vữa Sữa Chữa Kết Cấu – Crocodile Acrylic Patch

  • Có thể sử dụng với độ dày từ 13-50 mm.
  • Cường độ nén cao (>970 ksc), tương thích với hầu hết các loại bê tông.
  • Cường độ bám dính, cường độ chịu kéo và chịu uốn cao.
  • Đóng rắn nhanh và phát triển cường

Mã KM: 35810A